Nieuws uit de kerk

Kerkdiensten

Aanvangstijdstip zondag 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

12 februari Nieuwland Kerk- en schooldienst; 19 februari Nieuwland dhr. C. Simons; 26 februari Ritthem ds. P. Melse;
5 maart Nieuwland ds R. Poesiat (HA); 12 maart Ritthem ds. G. van Driesten (Biddag); 19 maart Nieuwland ds L. Deventer;
26 maart Ritthem ds. G. Woltering; 2 april Nieuwland ds Den Hollander;9 april Ritthem mw. G. Broeder-Schaap;
13 april 19:30 Ritthem ds. B. de Haan Witte Donderdag; 14 april 19.30 uur Ritthem ds. B. de Haan Goede Vrijdag;
15 april 19.30 uur Ritthem ds. B. de Haan (paaswake); 16 april 11.00 uur Nieuwland ds. B. de Haan (Pasen).

Kleding en voedsel

Op zaterdag 12 november namen veel mensen de moeite om kleding- en of levensmiddelen naar de kerk te brengen voor de Voedselbank Walcheren. Er waren ook mensen die hiervoor geld doneerden.

Hartelijk dank aan allen die zich zo openstelden voor de noden van de medemens.

Hoe hoog is de kerktoren?

Dank aan alle bezoekers en medewerkers aan de wintermarkt op zaterdag 17 december. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar gezellig te spreken in de versierde kerk.

En passant werden er artikelen verkocht en hoeveelheden geschat van producten. En o ja, ook de hoogte van de kerktoren kon worden geschat. Dat leverde boeiende taferelen op van mensen die in de Kerkstraat op allerlei al dan niet slimme manieren probeerden achter het antwoord te komen.
Laat nou de winnaar een dominee zijn, namelijk Bouke de Haan uit de Korteweg. Hij vulde de juiste hoogte in, n.l. 24,3 meter.
De markt bracht 1.000 euro op. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van het glas in lood in het kerkgebouw.

Lezing

Ondergetekende houdt op woensdag 15 maart een lezing in de kerk over het thema 's Zondags gaan wij naar de kerk'.
Aan de hand van foto's ga ik in op de thema's kerkgang en zondagsheiliging. Daarbij komt de vraag aan de orde of de zondag, desgewenst ook de zaterdag als sabbatdag, al dan niet terecht een bijzondere status geniet. Een actueel onderwerp gezien de afnemende betekenis van de zondag als rustdag.

Na de pauze kan iedereen haar/zijn zegje doen over het thema.

Aanvang 20.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Collecte ter bestrijding van de onkosten.

Kinderclub Happy Day

Deze komt op de eerste vrijdagen van de maand in de kerk bijeen van 15.30-17.00 uur.
Kinderen van de basisschoolleeftijd zij hartelijk welkom. Data 3 maart en 7 april.

Inloopmorgens

U bent op de eerste woensdagen van de maand tussen 10.00 en 11.30 uur welkom in de kerk om een praatje te maken onder het genot van koffie of thee.

Data 1 maart en 5 april.

Wim Staat

Uit dorpskrant februari 2017